çatlatmaq

çatlatmaq
f. Çatlamasına səbəb olmaq, çatıq əmələ gətirmək, çatlaq hala gətirmək. Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını çatladar. (Ata. sözü).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • çatlatma — «Çatlatmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağır — is. 1. Qaraciyər. 2. Ürək, qəlb mənasında. Ey Füzuli, ol sənəm əfğanıma rəhm eyləməz; Daşə bənzər bağrı, təsir eyləməz əfğan ona. F.. Edən qan qönçə tək bağrım o ləli abidar olmuş. Nəb.. Oxuduqca şirin şirin diliniz; Bağrım olur şana şana,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • partlatmaq — f. 1. Partlayış nəticəsində dağıtmaq, parçalamaq. Dağı partlatmaq. – <Firəngiz:> Qabağı kəsən, mane olan sal qayaları necə də partladıb dərəyə endirirlər. B. Bayramov. // Partlayış əmələ gətirib dağıtmaq, məhv etmək. Düşmən gəmisini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qab — is. 1. İçərisinə şey qoymaq və ya içərisində şey saxlamaq üçün məişət avadanlığı. Saat qabı. Şeyləri qoymaq üçün qab lazımdır. – Qəzəl qurtarmayır, çatmayır sona; Qoyub qələmini davat qabına. . B. V.. // dan. Çuval, torba, kisə, yeşik və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zədələmək — f. Toxunaraq və ya toxunduraraq zədə vurmaq, xarab etmək, şikəst etmək, yaralamaq, əzmək, çatlatmaq və s. Həyatın küləkləri hamıdan əvvəl gənc yarpaqları zədələyir. M. S. O.. Əvvəl bir ox ilə heyvanın başını zədələmişdi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”